Erasmus+ - učiteľská mobilita pre akademický rok 2018/2019

Termín na podávanie prihlášok: do 8.6.2018


18. 05. 2018 10.02 hod.
Od: Patrik Kmetek

OMV RUK Erasmus+ otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019.  

Novinkou pre ak. rok 2018/2019 je podávanie prihlášok prostredníctvom systému Mobility Online https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet

Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme. Pomocou systému uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty k mobilite: 

  • Prihláška na STA mobilitu
  • Akceptačný list prijímajúcej inštitúcie

Prihlášky podané po 8. júni nebudú akceptované.