Erasmus+ - mobilita administratívnych pracovníkov

Termín na podávanie prihlášok: do 5.6.2018


18. 05. 2018 10.06 hod.
Od: Patrik Kmetek

OMV RUK Erasmus+ otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019.

Na základe bilaterálnych dohôd FMFI s partnerskými univerzitami vyzývame zamestnancov FMFI UK na účasť na mobilite pracovníkov v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019. Všetky potrebné dokumenty Vás žiadame dodať najneskôr do 5.6.2018 na č. dverí 120/F1 u Mgr. Patrika Kmeteka alebo v podateľni FMFI.

Bližšie informácie, ako aj podmienky, kto sa môže a akým spôsobom o mobilitu uchádzať, sú zverejnené na univerzitnej web stránke