COST 2019 - informačný deň (7.2.2019)

vo štvrtok 7.2.2019 od 8:30 hod. v priestoroch CVTI Bratislava


15. 01. 2019 13.27 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum a miesto konania: 7. február 2019 (od 8:30 do 12:00), CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. 

Informačný deň COST je organizovaný s cieľom zvýšiť možnosti a vedomosti vedeckej, výskumnej obce a príslušných zainteresovaných strán členskej krajiny COST a poskytnúť dostatok informácií o tom, ako funguje COST, ako sa pripojiť k akcii COST, ako pripraviť úspešný návrh, ako aj predviesť najlepšie príklady. 

Viac informácií vrátane registrácie a program podujatia nájdete na stránke: http://slord.sk/sk/aktuality/cost-infoday-2019-v-bratislave.html?page_id=3735