Cena prof. Nemessányiho pre rok 2020

o najlepšiu diplomovú prácu s plynárenskou tématikou


18. 06. 2020 21.13 hod.
Od: Kristína Rostás

Slovenský plynárenský a naftový zväz vyhlásil súťaž "Cena prof.  Nemessányiho pre rok 2020" o najlepšiu diplomovú prácu, s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví. 

Diplomové práce sú rozdelené a hodnotené v dvoch oblastiach:

  1. technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve
  2. trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo. 

Ako nominovať diplomovú prácu do súťaže?

  • vyplniť Nominačný formulár
  • priložiť diplomovú prácu + jej elektronickú verziu vo formáte PDF
  • zaslať doporučene alebo doručiť osobne na sekretariát SPNZ do 30. septembra 2020

Bližšie informácie