Burza pobytov 2018 - výzva

Výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2018. Termín: 3.11.2017


23. 10. 2017 10.50 hod.
Od: Patrik Kmetek

Pobyty sú určené pre pracovníkov s minimálne polovičným úväzkom na UK a nie sú určené pre doktorandov. Všeobecné podmienky sa oproti minulému roku nezmenili. Prihlášky môžete nosiť osobne p. Kmetekovi do kancelárie F1 120, alebo podateľne najneskôr do 3.11.2017.

Informácie nájdete na stránkach UK