Seminár ODI - Michal Winczer (11.12.2023)

v pondelok 11.12.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32


07. 12. 2023 15.52 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: RNDr. Michal Winczer, PhD.

Názov prednášky: Od Leibniza k Turingovi

Termín: 11.12.2023, 14:00 hod., I 32


Anotácia: Veľmi stručný prehľad cesty usilujúcej sa o formalizáciu a automatizáciu uvažovania. Podľa knihy Martina Davisa (1928-2023)