Matfyzáčik 2024 - denný klub

pre deti zamestnancov FMFI UK v dvoch turnusoch v termínoch 12.8.-16.8.2024 a 19.8.-23.8.2024 v priestoroch fakulty


25. 06. 2024 10.42 hod.
Od: Soňa Gažáková

Prvý turnus 12.8.-16.8.2024 max 25 deti zamestnancov vek 8-14, cena: zadarmo.

Druhý turnus 19.8.-23.8.2024 už plne obsadený


FMFI UK aj tento rok organizuje denný klub detí  

Základné informácie:  

  • Ráno sa budeme stretávať medzi 8:30 a 8:50. Miesto Vám príde v inštrukciách pred táborom.
  • Na obed Vám deti odovzdáme približne o  11:30 (v závislosti od programu). Na obed sme vyčlenili 1 hodinu, t.j. 60 min. 
  • Preberanie detí na poobedňajší program bude prebiehať znova na určenom mieste. Záverečný program dňa by mal končiť medzi 14:00 a 15:00.
  • Prosíme Vás, aby ste svojmu dieťaťu zabezpečili na každý deň fľašu s tekutinou (kvôli dodržiavaniu pitného režimu) a malú desiatu. 
  • Program stále tvoríme, ale nudiť sa nebudeme ... ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

 Prihlášky: 

V prípade otázok môžete kontaktovať:

Soňa Gažáková
mail: taborfmph.uniba.sk
tel.: 0907 149 365
miestnosť: F1 116
klapka: 774

Lýdia Hindická
mail: taborfmph.uniba.sk
miestnosť: F2 10
klapka: 619