Dekanské voľno - prváci bakalári (28.9.2017)

28.9.2017, študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia


11. 09. 2017 10.55 hod.
Od: Iveta Gašparová

Dňa 28.9.2017 udeľuje dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekanské voľno študentom prvého roku bakalárskeho štúdia z dôvodu konania slávnostnej imatrikulácie