APVV - VV 2022

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022


26. 09. 2022 13.16 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 26. 9. 2022
Dátum a čas uzavretia: 28. 11. 2022, 12:00
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2022.html

Doba riešenia projektov Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2023. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Úplného znenia výzvy. Žiadateľ je povinný doručiť na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32) požadované časti žiadosti v lehote najneskôr do 28. novembra 2022. Podrobnejšie pokyny budú zverejnené priebežne.