German federal environmental foundation scholarship programme

Ponuka štipendia v oblasti ochrany životného prostredia absolventom UK


14. 05. 2020 13.15 hod.
Od: Juraj Tóth

Štipendijný program CCE od Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) je určený absolventom vysokých škôl.

Cieľom programu je umožniť absolventom vysokých škôl získať ďalšiu odbornú kvalifikáciu na riešenie úloh v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody vo svojich domovských krajinách.

Štipendium trvá šesť až dvanásť mesiacov a zahŕňa nemecký intenzívny kurz trvajúci niekoľko týždňov. Hostiteľskými inštitúciami v Nemecku môžu byť univerzity, výskumné ústavy, univerzity aplikovaných vied, univerzity, spoločnosti alebo združenia.

Požiadavky na žiadosti a štipendijné podmienky 

Uzávierka prihlášok je každoročne vždy 5. marca a 5. septembra.