France Excellence Europa - štipendijný program

pre najlepších študentov z Európskej únie


28. 02. 2022 20.25 hod.
Od: Kristína Rostás

Pri príležitosti francúzskeho predsedníctva Rady EÚ vyhradilo francúzske Ministerstvo zahraničných vecí štipendiá pre najlepších študentov z Európskej únie. Program sa nazýva France Excellence Europa. 

Štipendium je možné získať na celé dva roky magisterského štúdia (uchádzači by mali byť aktuálne v 3. ročníku bakalárskeho štúdia) alebo na posledný rok Mgr. štúdia - Master 2 (uchádzači môžu byť v prvom alebo aj v druhom ročníku magisterského štúdia). 

Výška štipendia je približne 1100 eur mesačne.  

prioritné oblasti: 

  • Kultúra a kultúrne dedičstvo
  • Učiteľské odbory, pedagogika, vysokoškolské vzdelávanie
  • Francúzsky jazyk a civilizácia, cudzie jazyky a civilizácia, európske štúdiá
  • Politické vedy a právo
  • Medicína a odbory zamerané na zdravie
  • Životné prostredie
  • Informatika a digitálne technológie

Podrobnejšie informácie: 
https://www.facebook.com/CFSlovaquie/photos/a.1638579426421301/3150845771861318/
https://www.slovaquie.campusfrance.org/sk/stipendia-france-excellence-europa