ESA Young Graduate Trainee Programme

Ponuka Európskej vesmírnej agentúry - Young Graduate Trainee Programme (YGT) v oblasti vedy a techniky, informačných technológií, prírodných vied a podnikania


07. 02. 2022 20.34 hod.
Od: Juraj Tóth

Každý rok vo februári uverejňuje ESA približne 100 príležitostí v rámci Young Graduate Trainee Programme (YGT) v oblasti vedy a techniky, informačných technológií, prírodných vied a podnikania. YGT program ponúka mladým absolventom možnosť získať cenné pracovné skúsenosti v oblasti vývoja a prevádzky vesmírnych misií v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí. Dĺžka trvania YGT programu je jeden rok. Predstavuje odrazový mostík pre mnohé zaujímavé pracovné príležitosti v európskom vesmírnom sektore, renomovaných výskumných inštitútoch alebo, samozrejme, v samotnej ESA.

Kto sa môže prihlásiť?

  • Študent v poslednom ročníku magisterského štúdia na univerzite alebo študent, ktorý práve ukončil štúdium.
  • Občan členského štátu ESA. Okrem toho žiadosť môžu podať aj štátni príslušníci Lotyšska, Litvy a Slovinska ako pridružených členov alebo Kanady ako spolupracujúceho štátu, ako aj Bulharska, Cypru a Slovenska ako európskych spolupracujúcich štátov.

Viac informácií nájdete v článku alebo na stránke ESA.