Mgr. Zdena Solan

miestnosť M 2
telefón 602 95 522
e-mail solanuniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

1., 2., 3. rok štúdia:

  • aplikovaná informatika

1. - 5. rok štúdia: 

  • informatika

1., 2. rok štúdia: 

  • bioinformatika

Magisterské štúdium

2. rok štúdia:

  • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
  • informatika

1., 2. rok štúdia:

  • informatika

Motivačné štipendiá

Ubytovanie študentov