Knižničné služby

Fakultná knižnica FMFI UK je akademická knižnica so zameraním na matematiku, fyziku, informatiku a pedagogiku týchto predmetov, pričom jej činnosť je zameraná najmä na podporu vyučovania a vedeckej práce na FMFI UK. Knižnica poskytuje:

  • absenčné výpožičky odbornej literatúry,
  • prezenčné štúdium odbornej literatúry v priestoroch študovne,
  • prezenčný prístup k časopisom
  • prístup k elektronickým informačným zdrojom aj z domu prostredníctvom proxy,
  • kopírovacie služby a tlačenie priamo v priestoroch študovne.

Otváracie hodiny knižnice - Leto 2017

Knižničné a edičné centrum FMFI UK sa nachádza na -1. poschodí pavilónu informatiky FMFI UK. Vchod je cez pavilón matematiky.

Počas júla a augusta bude knižnica otvorená denne v čase 9:00 - 11:00 hod.

Posledný piatok v mesiaci je sanitárny deň, knižnica je zatvorená.

Ak je knižnica zatvorená v čase, kedy by ste ju chceli použiť (aj mimo bežných otváracích hodín), prosím nechajte nám o tom správu. Budeme sa snažiť ďalej prispôsobovať hodiny vaším potrebám.